ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2019. 10.  28-tól

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az www.biromakonyvem.hu (továbbiakban webáruház, szolgáltató) webáruházat üzemeltető Bíróné Sinka Márta ev.  szerződési feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint:

Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Név:                                        Bíróné Sinka Márta ev.

Székhelye:                              6800 Siófok Blaha Lujza utca 6.

Levélcíme:                              6800 Siófok Blaha Lujza utca 6.

Cégjegyzékszám:      

Adószáma:                             55459404-1-34

Bankszámlaszám:                  MBH Bank 10101315-71533600-01005001

E-mail cím:                             info@biromakonyvem.hu

Telefonos elérhetőség:           (+36) 30 442 4334

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Nethely Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Az adatkezelő e-mail címe: info@nethely.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-1-445-2040
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-961790
Az adatkezelő adószáma: 23358005-2-43

Az alábbiakban részletezett szerződési feltételek az www.biromakonyvem.hu webáruház és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban felhasználó, vásárló, megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A szolgáltató és felhasználó (a továbbiakban együttesen felek.). A webáruház használatával a felhasználó kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a 2013. évi V. törvény 6:77-6:81. § (továbbiakban Ptk) alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén a webáruházban, vagy a webáruházon keresztül nyújtott, minden elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, ehhez az szükséges, hogy a felhasználó érvényesen és sikeresen, valós adatait megadva adja le megrendelését. Amennyiben a felhasználó a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a megrendelés során, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. Következmények nélkül módosítható, lemondható a teljesítésig.

Erre lehetőség van

• levélben, Bíróné Sinka Márta ev. 6800 Siófok Blaha Lujza utca 6. címen,

• telefonon (+36) 30 442 4334 és

• elektronikus levélben (e-mailben), info@biromakonyvem.hu címen.

A termékek és szolgáltatások Webáruházban történő megjelenítése nem jelenti a szolgáltató ajánlati kötöttségét, a szolgáltatót ajánlati kötöttség nem terheli. A vásárló által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.